Ga naar de inhoud

Privacy & cooky beleid

Welke informatie verzamelen we?
Wanneer u een reservering maakt of een offerte bij ons aanvraagt, kan u worden gevraagd om uw naam, adres, woonplaatsgegevens en eventuele verdere informatie in te voeren.

Waarvoor gebruiken wij uw informatie?
De van u verzamelde informatie kan worden gebruikt voor intern statistisch onderzoek of:

  • Afhandeling van uw betaling
  • Om uw ervaring te personaliseren: uw informatie helpt ons om beter te reageren op uw individuele verzoek
  • Om de klantenservice te verbeteren: uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken om klantenservice en ondersteuningsbehoeften

Hoe beschermen wij uw informatie?
Wij passen verschillende veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst.

Maken wij informatie bekend aan derden?
Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonsgegevens niet over aan derden. Wij bewaren uw personeelsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bayside Boutique Hotel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens> Bewaartermijn> Reden Personalia> Bewaartermijn> Reden Adres> Bewaartermijn> Reden Etc> Bewaartermijn> Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Bayside Boutique Hotel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bayside Boutique Hotel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Bayside Boutique Hotel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Bayside Boutique Hotel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bayside Boutique Hotel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van "Autoriteit Persoonsgegevens“. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bayside Boutique Hotel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Voorwaarden

Neem ook kennis van onze Algemene Voorwaarden & huisregels.

Beste prijsgarantie

Boek uw verblijf direct via onze website en verzeker uw tarief met de beste prijsgarantie. Heeft u binnen 24 uur na het boeken via Bayside een lagere prijs elders gevonden? Dan passen wij de prijs aan.

Voordelen van directe boeking

Profiteer van dit aanbod en boek direct via ons loyaliteitsprogramma.